ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြဆုံပြဲ မတုိင္မီ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ video ျဖင့္ သတင္းစကားၾကဳိတင္ေပးပုိ႔ျခင္း

ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြဆုံပြဲ မတုိင္မီ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ video ျဖင့္ သတင္းစကားၾကဳိတင္ေပးပုိ႔ျခင္း

August 21, 2018
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-08/apostolic-journey-ireland-pope-francis-video-message.html#play

#pope, #family, #dublin, #phoenix, #irelnad, #peterkm
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

ခ်စ္လွစြာေသာ ဓမၼ မိတ္​ေဆြတုိ႔ မၾကာမီ ရက္ပုိင္းအတြင္း ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ ကြၽႏု္​ပ္ႂကြေရာက္မည့္ ျဖစ္သလုိ ၾကိဳတင္ၿပီး အုိင္းရစ္ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဦးစြာပထမ လႈိက္လွဲ
​ြၾကဳိတင္ႏုတ္ဆက္လုိက္ပါသည္။

ကြၽႏု္​ပ္လည္းပဲ သင္တုိ႔လုိ စိတ္လႈပ္႐ွားေနပါသည္။ သင္တုိ႔သိၾကသည့္အတုိင္းပင္ ​ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြ႔ဆုံျခင္းပြဲသည္ မိသားစုမ်ားအတြက္ လွပေသာ ဘုရား၏ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ ​ကမာၻအရပ္ရပ္မွ မိသားစုမ်ား အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆုံရန္ ​​အခြင့္အေရးလည္းျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔၏ မိသားစုဘဝ ေခၚေတာ္မႈျခင္းကုိ အသက္႐ွင္သန္ေနထုိင္မႈကုိ အျပန္အလွန္ ​ေထာက္ပံ့ကူညီၾကရန္လည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တုိ႔သိၾကသည့္အတုိင္း ယေန႔ေခတ္မိသားစုမ်ားသည္
အျပန္အလွန္သစၥာ႐ွိေသာ ခ်စ္ျခင္ေမတၱာ ကုိေဖာ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ လူဂုဏ္သိကၡာႏွင္အညီျပဳစုပ်ဳိးေထာင္းျခင္း၊ ရင့္က်က္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း​ေမတၱာ၊ ႀကီးမားေကာင္းမြန္ေသာ လူအသုိင္းအဝုိင္း တစ္​ခုကုိတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔၌ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။
ယခုက်င္းပေသာ ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြဆုံပြဲသည္ အထူးသျဖင့္ Dublin မွာ႐ွိၾကေသာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကမာၻေပၚ႐ွိမိသားစုမ်ားအားလုံးအတြက္ ခြန္အားသစ္မ်ားရ႐ွိေစမည့္ အခြင့္အေရးတခုအျဖစ္ကြၽႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
လူငယ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကုိတည္ေဆာက္ေပးျခင္ႏွင့္ မိသားစုသည္ လူအဖြဲ႔အစည္း၏ အေရးႀကီးေသာ အရာအျဖစ္ သတိေပး ေနပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔၏ အနာဂတ္ျဖစ္ပါသည္၊ အနာဂတ္အတြက္ လူငယ္မ်ားကုိျပဳျပင္ေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အလုပ္တစ္​ခုျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြႏွင့္
အဘိုးအဘြားေတြၾကား အတိတ္ကရ႐ွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိအေျခခံၿပီး အနာဂတ္အေရးေကာင္းမြန္ဖုိ႔ရန္ ယခု လက္႐ွိအခ်ိန္မွာ လူငယ္မ်ားကုိ အေကာင္းမြန္ဆုံးျပဳျပင္ေပးၾကရပါမည္။ ဤအရာသည္ အင္​မတန္​ အေရးႀကီးလွ သည္။
Ireland ႏုိင္ငံ ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြဆုံပြဲ ကြၽႏ္ု​ပ္ႂကြေရာက္လာရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အုိင္းရစ္ မိသားစုမ်ားအားလုံးကုိ ေပြ႔ဖက္ႏုတ္​ဆက္လုိ၍ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစုတုိင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ျဖစ္ေသာ တည္တန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအမွတ္လကၡဏာအျဖစ္
သင္တုိ႔ပုိမုိစည္းလုံးၾကရန္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လုိက္မ်ား တစ္​ဦးႏွင့္တစ္​ဦး သင့္ျမတ္ၾကရန္ ကြၽႏု္​ပ္ တထူးတျခားဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါသည္။
ကြၽႏု္​ပ္ၾကလာမည့္အေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ျ​ခင္းမ်ား၌ သင္တုိ႔တက္ႂကြစြာလုပ္ေဆာင္ေနၾကမည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္သိပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ကြၽႏု္ပ္အားလုံးကုိ လႈိက္လွဲစြာေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ယခု ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြ႔ဆုံျခင္းအျဖစ္ပ်က္သည္ မိသားစုတုိင္းအတြက္၊ အမွန္တရားအတြက္၊ ဘုရား၏သားသမီးျဖစ္ေသာ ကြၽႏ္ု​ပ္တုိ႔အားလုံးအတြက္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ႏူးညံ့သိမ္ေမြေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွဆင္းသက္လာေသာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ႏွစ္လုိဖြယ္အခ်ိန္ျ​ဖစ္ဖုိ႔ရန္အတြက္
အားလုံးကုိကြၽႏု္​ပ္ဆုေတာင္းေစခ်င္​ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္​​၏ ဆုေတာင္းေပးေနမႈ အားျဖင့္သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ႐ွိေနပါမည္၊ ကြၽႏု္ပ္​​အတြက္လည္းဆုေတာင္းေပးၾကရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္၊
ကြၽႏု္​ပ္ႏွလုံးသားမွ သင္တုိ႔ကုိ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္ သန္း႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္၌ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေပးပါသည္။
ဘုရားသခင္ သင္တုိ႔ကုိ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

Add new comment

4 + 13 =