ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြဆုံပြဲတြင္ Andrea Bocelli သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖမည္

ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြဆုံပြဲတြင္ Andrea Bocelli သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖမည္ Photo credit to vaticannews
ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြဆုံပြဲတြင္ Andrea Bocelli သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖမည္
August 20, 2018
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-08/apostolic-journey-ireland-andrea-bocelli.html

#pope, #family, #dublin, #phoenix, #irelnad, #peterkm
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Ireland ႏုိင္ငံ Dublin ႐ွိ Croke Park ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ တြင္ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ ကမာၻမိသားစုမ်ားေတြဆုံပဲြ၌ ကမာၻေက်ာ္ အီတလီအဆုိ႐ွင္ Andrea Bocelli မွ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ႏွင့္ အတူ ႂကြေရာက္လာေသာ မိသားစုဝင္မ်ား ကုိ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
Andrea Bocelli သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖမည့္ သတင္းေၾကာင့္ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ ႂကြေရာက္လာၾကမည့္ မိသားစုဝင္ ပရိသတ္မ်ား ပုိမုိစိတ္အားထက္သန္လာၾကေၾကာင္း၊

မိသာစုတုိင္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၏ စံနမႈနာမ်ားျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း၊ သီခ်င္းသံစဥ္မ်ား ႏွင့္ သီျခင္းမ်ားသည္ လူတုိ႔၏ေပ်ာ္႐ွြင္ၾကည္ႏူးမႈ့ ကုိေဖာ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မွေျပာၾကာခဲ့ပါသည္။ Andrea Bocelli မွလည္း လူေတြအားေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးရန္ ႏွင္ ၾကည္ႏူးစရာ အမွတ္တရမ်ား သယ္ေဆာင္သြားေစရန္
ေဖ်ာ္ေျဖေရးစင္ပၚတြင္ ေပးစရာ ယူစရာမ်ားစြာ႐ွိေၾကာင္း ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သူ အႏုပညာ႐ွင္မွ မိမိအစြမ္း႐ွိသမွ် ပရိတ္သတ္ကုိ ေပးဆပ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ပရိပ္သတ္၏ တုန္႔ျပန္လာေသာ ေက်နပ္အားေပးမႈမ်ားသည္ အႏုပညာ႐ွင္ႏွင့္ပရိပ္သတ္အၾကား အေပးအယူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ Ireland ႏုိင္ငံတြင္ ပုိမုိ၍ ေမ်ာ္လင့္ရသည္မွာ သူ၏ အမာခံပရိတ္သတ္မ်ားသည္ Ireland မွျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟု Bocelli မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Add new comment

5 + 4 =