ဖာသာရ် David တိုး‌‌‌ဝေအောင် (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ် သောကြာနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂၁၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ် David တိုး‌‌‌ဝေအောင် (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ်သောကြာနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂၁၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

Add new comment

12 + 6 =