ဖာသာရ် David တိုး‌‌‌ဝေအောင် (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ် ဗုဒ္ဓဟူးန့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၁၉၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ် David  တိုး‌‌‌ဝေအောင် (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ် ဗုဒ္ဓဟူးန့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၁၉၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

Add new comment

12 + 2 =