ဖာသာရ် David တိုး‌‌‌ဝေအောင် (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ် ကြာသပတေး‌ေန့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ် David တိုး‌‌‌ဝေအောင် (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ်  ကြာသပတေး‌ေန့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

Add new comment

9 + 1 =