ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၈ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၄၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၈ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၄၊ ၂၀၂၀

Add new comment

12 + 0 =