ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၈ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၃၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၈ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၃၊ ၂၀၂၀

Add new comment

5 + 11 =