ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၈ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၈ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၂၊ ၂၀၂၀

Add new comment

5 + 3 =