ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၇ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၈၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၇ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၈၊ ၂၀၂၀

Add new comment

2 + 2 =