ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၇ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၇ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၀၊ ၂၀၂၀

Add new comment

8 + 2 =