ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၄  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ  စက်တင်ဘာလ ၁၄၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၄  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ  စက်တင်ဘာလ ၁၄၊ ၂၀၂၀

Add new comment

6 + 11 =