ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် (အမိမယ်တော် သခင်မ မွေးနေ့) ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၈၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် (အမိမယ်တော် သခင်မ မွေးနေ့) ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၈၊ ၂၀၂၀

Add new comment

5 + 11 =