ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၁၀၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ၂၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၁၀၊ ၂၀၂၀

Add new comment

3 + 6 =