ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ် စနေနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂၂၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ်  Aloysius နေမျိုးဆွေ  (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ် စနေနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂၂၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

Add new comment

8 + 12 =