ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ (မန္တလေး) သာမာန်ကာလတတိယပတ် တနင်္လာနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂၄၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ (မန္တလေး) သာမာန်ကာလတတိယပတ် တနင်္လာနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂၄၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

Add new comment

3 + 5 =