ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ  (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ် အင်္ဂါနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၁၈၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ  (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ် အင်္ဂါနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၁၈၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

Add new comment

7 + 3 =