ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ  (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ် တနင်္လာနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၁၇၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ  (မန္တလေး) သာမာန်ကာလဒုတိယပတ်တနင်္လာနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၁၇၊ ၁ ၊ ၂၀၂၂

Add new comment

5 + 8 =