ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန် ပါစကားကာလ ဒုတိယရက်သတ္တပတ် ကြာသာပတေးနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၅၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန် ပါစကားကာလ ဒုတိယရက်သတ္တပတ်  ကြာသာပတေးနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၅၊ ၂၀၂၁

Add new comment

2 + 14 =