ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၂၉) ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၂၉) ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ၊ ၂၀၂၁

Add new comment

4 + 0 =