ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၂၄) ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် (စိတ်နှလုံးကြေကွဲးခြင်းမယ်တော်ပွဲ Our Lady of Sorrow) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၂၄) ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် (စိတ်နှလုံးကြေကွဲးခြင်းမယ်တော်ပွဲ Our Lady of Sorrow) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ၊ ၂၀၂၁

Add new comment

1 + 0 =