ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦ (၂၈) ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦ (၂၈) ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ၊ ၂၀၂၁

Add new comment

1 + 1 =