ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦ (၂၄) ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် အဂ်ါနေ့ ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦ (၂၄) ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် အဂ်ါနေ့ ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ၊ ၂၀၂၁ 

Add new comment

15 + 1 =