ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း (SDB) ၁၃  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ ဇွန်လ ၃၀၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း (SDB) ၁၃  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ ဇွန်လ ၃၀၊ ၂၀၂၀

Add new comment

11 + 5 =

Please wait while the page is loading