ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၂၆  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ  ၂၈၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၂၆  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ  ၂၈၊ ၂၀၂၀

Add new comment

1 + 14 =