ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၂၅  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ  ၂၆၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၂၅  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ  ၂၆၊ ၂၀၂၀

Add new comment

2 + 2 =