ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၁၀ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် အဂ်ါနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၈၊၂၀၂၁

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၁၀ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် အဂ်ါနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၈၊၂၀၂၁

Add new comment

8 + 2 =