ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ပါစကားကာလ ပထမ ရက်သတ္တပတ် ကြာသာပတေးနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၈၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ပါစကားကာလ ပထမ ရက်သတ္တပတ် ကြာသာပတေးနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၈၊ ၂၀၂၁

Add new comment

8 + 11 =