ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင် ၃၄  ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၀ 

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင် ၃၄  ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၀ 

Add new comment

3 + 0 =