ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင် ၃၄  ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၅၊ ၂၀၂၀ 

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင် ၃၄  ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၅၊ ၂၀၂၀ 

Add new comment

9 + 1 =