ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်  ၃၃  ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၁၊ ၂၀၂၀ 

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင် ၃၃  ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၁၊ ၂၀၂၀ 

Add new comment

2 + 0 =