ဖာသာရ် ဂျော့ ရွှေထွန်း ပါစကားကာလ ပဉ္စမ ရက်သတ္တပတ် အဂ်ါနေ့ ဩဝါဒ မေလ ၄၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဂျော့ ရွှေထွန်း ပါစကားကာလ ပဉ္စမ  ရက်သတ္တပတ် အဂ်ါနေ့ ဩဝါဒ မေလ ၄၊ ၂၀၂၁

Add new comment

3 + 9 =