ဖာသာရ် ဂျော့ ရွှေထွန်း ပါစကားကာလ ပဉ္စမ  ရက်သတ္တပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ မေလ ၅၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဂျော့ ရွှေထွန်း ပါစကားကာလ ပဉ္စမ  ရက်သတ္တပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ မေလ ၅၊ ၂၀၂၁

Add new comment

11 + 5 =