ဖာသာရ် ဂျော့ရွှေထွန်း ၉ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၂၊၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဂျော့ရွှေထွန်း ၉ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ်  ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၂၊၂၀၂၁

Add new comment

5 + 1 =