ဖာသာရ်ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း  ၃၃  ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၊ ၂၀၂၀ 

ဖာသာရ်ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း  ၃၃  ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၊ ၂၀၂၀ 

Add new comment

2 + 15 =