‌ဖာသာရ် စောဂျွန်ရှိုင်းဝင်း (SDB) ၁၄ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇူလိုင်လ ၅၊ ၂၀၂၀

‌ဖာသာရ် စောဂျွန်ရှိုင်းဝင်း (SDB) ၁၄ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇူလိုင်လ ၅၊ ၂၀၂၀

Add new comment

7 + 1 =