သင်၏အရှင်ထာ၀ရဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းခြင်းမပြုရ။

သင်၏အရှင်ထာ၀ရဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းခြင်းမပြုရ။

သင်၏အရှင်ထာ၀ရဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းခြင်းမပြုရ။

ယေဇူးသခင်က အစေခံသည်မိမိ၏သခင်ထက်ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်။ စေလျွတ်ခြင်းခံရသူသည် လည်းစေလွှတ်သောသူထက်ကြီးမြတ် သည်မဟုတ် ဟုမိန့်တော်မူပါသည်။ (ရှင်ယောဟန် ၁၃:၁၆၊ ၁၅:၂၀)

ထို့အတူ သင်တို့သည်ငါ့ ကိုရွေးကောက်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုရွေးကောက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သင်တို့သည်သွား၍အသီးသီးကြလျက်သင်တို့၏အသီးသည်အစဉ်အမြဲတည်စေကြလော။ (ရှင်ယောဟန် ၁၅:၁၆)

ယေဇူးသခင်၏တရားအရခရစ် ယာန်ဖြစ်လာခြင်းသည်မိ မိကိုယ်မိမိရွေး ကောက်ခဲ့ခြင်းလော။ သို့ မဟုတ်ဘုရားကရွေးကောက်ခြင်းလော့။ မိမိကိုယ်မိမိ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဟုခံယူသူများဆန်းစစ်သင့် လှပါသည်။ ထို့အတူမိမိသည် ဘုရားသခင်၏ခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရသူဖြစ်လျှင်မိမိသည်သင်လော၊ အစေ ခံ လော။ သခင်လော၊ ကျွန်လော။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။ မိမိ၏ဝိညာဉျရေးအသီး အပွင့်များသည်ယေ ဇူးသခင်ပွင့်သီးစေလိုသည့်အစဉ်အမြဲ တည်သောအသီးများ လော။ အာဒမ်နှင့်ဧ၀တို့အားလှည့်စားသော အမြင်၌လှပြီး၊ အသီးကိုစားပြီး နောက်သုခဖြင့်ပြည့်နေသောလူ့ဘ၀ကိုငါးပါးမှောက်စေခဲ့သောအသီး များ ဖြင့်ဝေဆာနေသ လော။

ထို့အတူပင်ရှင်လုကာ (၄:၃-၄) ၌နတ်ဆိုးသည်မိမိ၏နေရာကိုမသိ။ မိမိ၏အဆင့်ကိုမသိရှာ။ ယေဇူးသခင်အား သင်သည်ဘုရားသခင်၏ သားတော် မှန်လျှင် ဤကျောက်ခဲကိုပေါင်မုန့်ဖြစ်လာစေရန် အမိန့်ပေးပါလော့ဟုကိုယ် တော်အားဆိုလေ၏။ ကိုယ်တော်သည်နတ်ဆိုးစေခိုင်းသည့်အတိုင်းပြုလုပ် ပါ သလော။ ကိုယ်တော်အဘယ်သို့ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့သနည်း။ လူသည်အစား အစာအားဖြင့်သာမ ဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်တော်ထွက်စကား အားဖြင့်လည်း အသက်ရှင်ရမည့်အကြောင်းကျမ်းစာတော် မြတ်တွင်ရေးထားလျက်ရှိသည် ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားတော်မူ၏။

တဖန်ရှင်လုကာ (၄:၇-၈) ၌လည်းနတ်ဆိုးကယေဇူးသခင်အား သင်သည် ငါ့ကိုရှိခိုးလျှင် ဤ အရာအားလုံးကိုသင်ပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏။ ယေဇူးသ ခင်နတ်ဆိုးခိုင်းစေသည့်အတိုင်းပြုလုပ်ပါ ကနတ်ဆိုး၏သိမ်းသွင်းခြင်း ကိုခံ လိုက်ရပြီဖြစ်၍နတ်ဆိုးသည်ယေဇူးသခင်အားစိတ်ကြိုက်ခိုင်းတော့မည်။ သို့ သော်ယေဇူးသခင်အသိမ်းသွင်းခံခဲ့ပါသလော။ လုံး၀မခံဘဲ သင်၏အ ရှင်ထာ၀ ရဘုရားသခင်ကို ရှိခိုးကိုးကွယ်ရမည်။ ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းကိုသာအစေ ခံ ရမည်ဟူ၍ကျမ်းစာတော်မြတ်တွင်ရေး သားထားသည်ဟုပြန်လည်မိန့်တော်မူ ခဲ့သည်။

တဖန်ရှင်လုကာ (၄:၉-၁၃) ၌နတ်ဆိုးကကိုယ်တော့်ကိုဂျေရုဆ လင်မြို့သို့ ခေါ်ဆောင်သွား၍ဗိ မာန်တော်၏ထိပ်ဖျားတွင်ထားလျက် ကိုယ်တော်အား သင် သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်လျှင် သင့် ကိုယ်ကိုဤနေရာမှအောက် သို့ပစ် ချပါလော့။ အကြောင်းမူကားကျမ်းစာတော်မြတ်၌ရေးထားသည်မှာ ကိုယ်တော် သည်သင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကောင်းကင်တမန်တော်တို့အားမိန့်မှာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သင်၏ခြေကိုကျောက်ခဲတစ်လုံးနှင့်မျှမထိ ခိုက်စေခြင်းဌာသူတို့ သည်သင့်ကိုလက်ဖြင့်ချီပင့်ထားကြလိမ့် မည်ဟုဆို၏။

အစေခံသည်သခင် ထက် မသာ။ ဖန်ဆင်းခံသည်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုမယှဉ်သာပါ။ ယေဇူးသ ခင်က သင်၏အ ရှင်ထာ၀ရဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းခြင်းမပြုရဟူ၍ကျမ်းစာတော်မြတ်တွင်ရးထားသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ နတ်ဆိုးသည်လွယ်လွ ယ်နှင့်လက်မြောက်အရှုံးပေးသူ မဟုတ်။ ယေဇူးသခင်ကိုပင်သုံး ကြိမ်တိုင်တိုင်နှောက်ယှက်ခဲ့သည်။ ယခုလည်း နောက်တစ်ဖန်အခွင့်ကောင်းရသည့်အချိန်တိုင်အောင် ကိုယ်တော်၏အထံတော် မှဆုတ်ခွာသွားလေ၏ဟုဆိုထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအခွင့်အခါကြုံလျှင် နှောက်ယှက်ဦးမည်သာ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူ၌ရှိနေသော နတ်ဆိုး၏ဗီ ဇကိုဖျောက်၍မရ။ ယေဇူး သခင်ကလည်း သင်တို့သည်ဤအ ကြောင်းအရာ များကိုသိရှိ၍လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါလျှင်မဂ်လာရှိ ကြ၏ဟုမိန့်ပါသည်။ (ရှင်ယောဟန် ၁၃:၁၇) အချို့ခရစ်ယာန်များ သည်မိမိတို့၏အဆင့်ကိုမေ့ ၍ဘု ရားသခင်အားနတ်ဆိုးကဲ့သို့သွား၍အမိန့်ပေးစေခိုင်းနေကြသည်။

ဘုရားသခင် အားမိမိ၏ဟန်ဆောင်ကောင်းပြသောသီလများဖြင့်အပိုင်ကပ်ရန်၊ သိမ်းသွင်းရန်ကြံနေကြသည်။ မိမိတို့ကြိုးဆွဲရာယေဇူးသခင်ကိုကစေရန်မိုက် မဲစွာကြံစည်နေကြသည်။ ယေဇူးသခင်လုံး၀အဖြစ်မခံ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဟေဗြေဦးဩဝါဒစာ (၄:၁၅) ၌ ကိုယ်တော်သည်ငါတို့နည်းတူစုံစမ်းနှောင်ယှက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုခံခဲ့ရသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ သို့ရာတွင်ကိုယ်တောသည်အပြစ်ဒုစရိုက်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဟုဆိုပါသည်။ အချင်းလူမိုက်၊ နတ်ဆိုးကဲ့သို့သင်၏ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းခြင်းမပြုပါနှင့်။ နှိမ့်ချစွာယုံကြည်နာခံတတ်ရန်သာသင်ယူကျင့်ကြံပါလော။
 

ဖာသာရ်ကလဲမင့်အားတယ်

Photo credit:  crossroads initiative

Add new comment

5 + 6 =