ဝါတွင်းကာလ ပထမ တနင်္ဂနွေနေ့ဩဝါဒ ဖာသာရ်ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း မတ်လ ၁ ၊ ၂၀၂၀

ဝါတွင်းကာလ ပထမ တနင်္ဂနွေနေ့ဩဝါဒ ဖာသာရ်ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း မတ်လ ၁ ၊ ၂၀၂၀

Add new comment

2 + 16 =