ဖာသာရ် Paul သက်ခိုင် (မန္တလေး) သန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားပွဲ တနင်္ဂနွေနေ့ သြဝါဒ ၅၊ ၆၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ် Paul သက်ခိုင် (မန္တလေး) သန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားပွဲ တနင်္ဂနွေနေ့ သြဝဒ ၅၊ ၆၊ ၂၀၂၂

Add new comment

6 + 10 =