ဖာသာရ် John ထွန်းထွန်းနိုင် (မန္တလေး) ပါစကားကာလဆဌမအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ သြဝါဒ ၂၂၊ ၅၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ် John ထွန်းထွန်းနိုင် (မန္တလေး) ပါစကားကာလဆဌမအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ သြဝါဒ ၂၂၊ ၅၊ ၂၀၂၂

Add new comment

2 + 18 =