ဖာသာရ် James Khai Khen Lian (SDB) ၁၅ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇူလိုင်လ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် James Khai Khen Lian (SDB) ၁၅  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇူလိုင်လ ၁၂၊ ၂၀၂၀

Add new comment

4 + 0 =