ဖာသာရ် .George ရွှေထွန်း (ရန်ကုန်) ပါစကာလကာ တတိယအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ သြဝါဒ မေလ ၁၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ် .George ရွှေထွန်း (ရန်ကုန်) ပါစကာလကာ တတိယအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ သြဝါဒ မေလ ၁၊ ၂၀၂၂

Add new comment

10 + 1 =