ဖာသာရ် George ရွှေထွန်း မင်းသုံးပါးပွဲ့တော်နေ့ကြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂ ၊ ၂၀၂၂

ဖာသာရ် George ရွှေထွန်း မင်းသုံးပါးပွဲ့တော်နေ့ကြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဇန်နဝါရီလ ၂ ၊ ၂၀၂၂

Add new comment

10 + 0 =