ဖာသာရ် Augustine တင်မောင်ထွန်း(မန္တလေး) ကရုဏာရှင်ယေဇူးတနင်္ဂနွေနေ့ သြဝါဒ ဧပြီလ ၂၄၊ ၂၀၂

ဖာသာရ် Augustine တင်မောင်ထွန်း(မန္တလေး) ကရုဏာရှင်ယေဇူးတနင်္ဂနွေနေ့ သြဝါဒ ဧပြီလ ၂၄၊ ၂၀၂

Add new comment

1 + 0 =