ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ခရစ္စမတ်ကာလ သန်ရှင်သောအိမ်ထောင်စုပွဲ တနင်္ဂနွေးနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ ခရစ္စမတ်ကာလ သန်ရှင်သောအိမ်ထောင်စုပွဲ  တနင်္ဂနွေးနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁

Add new comment

7 + 0 =