ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ အာဒ်ဝင်တူး ကာလ တတိယအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် Aloysius နေမျိုးဆွေ အာဒ်ဝင်တူး ကာလ တတိယအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃၊ ၂၀၂၀

Add new comment

7 + 1 =