ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၂၉) ကြိမ်မြောက် သာမာန်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၂၉) ကြိမ်မြောက် သာမာန်တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ၊ ၂၀၂၁

Add new comment

9 + 11 =