ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၂၀) ကြိမ်မြောက် သာမာန်တနင်္ဂနွေနေ့ ("မယ်တော်သခင်မ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခံရခြင်းပွဲတော်") ဩဝါဒ ဩဂုတ်လ ၁၅ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း  (၂၀) ကြိမ်မြောက် သာမာန်တနင်္ဂနွေနေ့ ("မယ်တော်သခင်မ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင့်ဆောင်ခံရခြင်းပွဲတော်") ဩဝါဒ ဩဂုတ်လ ၁၅ ၊ ၂၀၂၁ 

Add new comment

1 + 8 =