ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း သခင်ယေဇူး ကောင်းကင်ဘုံတက်တော်မူသောပွဲ တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မေလ ၁၆၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း သခင်ယေဇူး ကောင်းကင်ဘုံတက်တော်မူသောပွဲ တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ မေလ ၁၆၊ ၂၀၂၁

Add new comment

6 + 1 =