ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၃၄) ကြိမ်မြောက် တနဂ်နွေနေ့ (ယေဇူး ဘုရင်ပွဲတော်နေကြီး) ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၁၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၃၄) ကြိမ်မြောက် တနဂ်နွေနေ့ (ယေဇူး ဘုရင်ပွဲတော်နေကြီး) ဩဝါဒ နိုဝင်ဘာလ ၂၁၊ ၂၀၂၁

Add new comment

14 + 3 =