ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း ၂၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၆၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း

ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း ၂၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၆၊ ၂၀၂၀

Add new comment

16 + 4 =