ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း ၂၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၆၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း

ဖာသာရ် ဩဂတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း ၂၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ စက်တင်ဘာလ ၆၊ ၂၀၂၀

Add new comment

5 + 6 =